Klik hier voor de online bladerversie van het boek

Klik hier en download de online versie van het  boek

Bestel hier  de paper-based versie van het boek

Klik hier voor de interactieve KL(IK!) pdf 

KL(IK!) hier voor 9  intervisievormen

KL(IK!) hier voor 19 presentatievormen

 

Waarom een (nieuwe) methodiek voor reflectie?

De methodiek is ontstaan uit de worsteling met de veelal talige, verplichte en instrumentele  reflectieopdrachten die studenten kregen in hun opleiding en medewerkers tijdens het jaarlijkse ontwikkelgesprek. Een veelzeggende uitspraak van een student in een masterclass: “Reflectie is pas zinvol als het voor de lerende betekenisvol is. Een open deur die toch vaak dicht blijft in de praktijk”

Lees ook onderstaand artikel (Publicatie in het tijdschrift van de AOB, december 2021)

Artikel AOB: ‘Doorgeslagen reflectiecultuur, de docenten willen ook anders’

Van instrumentele ontwikkelgesprekken naar het verhaal van de lerende

Om dit probleem aan te pakken is de methodiek: ‘Leren van verhalen’ ontwikkeld. Het is geen in beton gegoten methode,  maar een methodiek met een duidelijk ‘DNA’, het vraagt niet het volgen van een stappenplan, maar een mindset gericht op kracht, groei  en aandachtig luisteren naar ‘verhalen’ met het oog op de toekomst. Het vraagt om een cultuurverandering  waarbij er gesproken wordt over ‘lerenden’. Iedereen leert! Studenten én medewerkers op ieder niveau. De methodiek is gericht op het zelf leren maken van (loopbaan)keuzes, regie op de eigen loopbaan en het zetten van een volgende stap  in de eigen ontwikkeling.

Er zijn verschillende wegen die naar Rome leiden

De methodiek: ‘Leren van verhalen’ is een praktisch hulpmiddel vol tips en tools die gebruikt kunnen worden  bij het aanleren en begeleiden van reflectieve ontwikkelgesprekken, op basis van ‘waarderend onderzoek’. Op een manier die van échte waarde is voor de lerende (en uiteindelijk ook voor organisaties).

Actuele wetenschappelijke inzichten 

Het lemniscaat van loopbaangespreksvoering vormt de basis van de methodiek. De methodiek is feitelijk een eclectische toolbox onder elke stap van reflectie. Het geeft daarmee heel concrete handvatten waarmee begeleiders aan de slag kunnen om het gedachtengoed van de reflectieve dialoog om te zetten in praktisch handelen. En bij iedere stap zijn er presentatievormen, modellen en verdieping opgenomen waaruit de lerende een keuze kan/mag maken om de eigen persoonlijke ontwikkeling expliciet te maken op een manier die bij hem of haar past, zie plaatje hierboven.

 

 

 

Leergemeenschap formulier